Menu

Společně buďme zodpovědní!

Společnost F TRUCKS a.s. v rámci individuálního plnění dle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností zabezpečuje zpětný odběr pneumatik a automobilových baterií nebo akumulátorů ve spolupráci se spol. GREEN Logistics CZ s.r.o., která provozuje veřejná místa zpětného odběru výrobků s ukončenou životností. 

ftrucks_hp_pneu_aku_plny_text

Pokud jste konečným uživatelem/ provozovatelem ve smyslu zákona o výrobcích s ukončenou životností, můžete použité pneumatiky a automobilové baterie nebo akumulátory odevzdat do veřejných místech zpětného odběru, a to bez ohledu na výrobní značku, bez ohledu na datum jejich uvedení na trh, bez vazby na koupi nového výrobku a bez nároku na úplatu za tento odběr.

Konečný uživatel/ provozovatel může použité výrobky - pneumatiky a automobilové baterie nebo akumulátory nakoupené od společnosti F TRUCKS a.s. odevzdat na veřejných místech zpětného odběru zdarma.

Veřejná místa pro zpětný odběr pneumatik  - seznam ke stažení ZDE.

Veřejná místa pro zpětný odběr automobilových baterií nebo akumulátorů - seznam ke stažení ZDE.

Popřípadě je také možné navštívit webové stránky našeho partnera v této problematice: www.glogistics.cz