Menu

CSR

Společenská odpovědnost (CSR - Corporate Social Responsibility)

microsite_csr_1920x700_final2

Společenská odpovědnost je nedílnou součástí dlouhodobé strategie společnosti F TRUCKS a.s., která je výhradním importérem a distributorem nákladních automobilů značky Ford Trucks pro Českou republiku.

Bezemisní nákladní doprava

Výrobce nákladních vozidel Ford Trucks již dříve podepsal Zelenou dohodu EU - deklaraci ACEA o přechodu na bezemisní nákladní dopravu. Nedávno také oznámil svůj cíl prodávat do roku 2040 pouze těžká užitková vozidla s nulovými emisemi. Na veletrhu IAA Transportation 2022 v Hannoveru představil své nejnovější průlomové kroky na cestě k dosažení bezemisní dopravy. 

Ford Trucks představil svůj první zcela nový 100% elektrický nákladní automobil na veletrhu IAA Transportation 2022 v německém Hannoveru.
Ford Trucks, jako inovativní značka, která naslouchá potřebám zákazníků, se kontinuálně zaměřuje na výzkum a vývoj, aby na trh přinášela špičkové technologie nové generace. Jejím cílem je především pomáhat snižovat provozní náklady a emise uhlíku v silniční dopravě a zároveň zvyšovat produktivitu vozového parku. Do roku 2030 chce dosáhnout 50% podílu  evropských prodejů u nákladních vozidel Ford Trucks s nulovými emisemi.

Výrobky s ukončenou životností

Společnost F TRUCKS a.s. v rámci individuálního plnění dle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností zabezpečuje zpětný odběr pneumatik a automobilových baterií nebo akumulátorů. Společnost se tak hlásí k principu individuální odpovědnosti výrobce zajistit nakládání s výrobky po ukončení jejich životnosti.

ftrucks_a4_pneu6

Pokud jste konečným uživatelem/ provozovatelem ve smyslu zákona o výrobcích s ukončenou životností (tj. osobou užívající vybraný výrobek, než se stal odpadem), můžete použité pneumatiky a automobilové baterie nebo akumulátory odevzdat do veřejných místech zpětného odběru, a to bez ohledu na výrobní značku, bez ohledu na datum jejich uvedení na trh, bez vazby na koupi nového výrobku a bez nároku na úplatu za tento odběr.

Individuální systém zajištění zpětného odběru automobilových baterií a akumulátorů.

aku_obr_cyklus

Leták ke stažení ZDE.

Individuální systém zajištění zpětného odběru pneumatik.

pneu_obr_cyklus

Leták ke stažení ZDE.

Konečný uživatel/ provozovatel může použité výrobky - pneumatiky a automobilové baterie nebo akumulátory nakoupené od společnosti F TRUCKS a.s. odevzdat na veřejných místech zpětného odběru zdarma.


Seznam veřejných míst pro zpětný odběr pneumatik  ke stažení ZDE.

Seznam veřejných míst pro zpětný odběr automobilových baterií nebo akumulátorů ke stažení ZDE.

Veřejná místa zpětného odběru jsou zřízena v každé obci s pověřeným úřadem a v případě územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy v každém městském obvodě nebo městské části. Zpětný odběr je zajišťován ve spolupráci s provozovateli míst zpětného odběru, s nimiž je uzavřena písemná smlouva o zřízení veřejného místa zpětného odběru.

Tyto aktivity realizujeme ve spolupráci se společností GREEN Logistics CZ s.r.o., která je provozovatelem míst zpětného odběru pneumatik/automobilových baterií nebo akumulátorů s ukončenou životností - www.glogistics.cz.

V případě, že na některém veřejném místě zpětného odběru dle uvedených seznamů od Vás odmítnou zdarma odebrat odpadní pneumatiky, automobilové baterie nebo akumulátory, kontaktujte prosím naši společnost na e-mail ftrucks@fordtrucks.cz a my následně zajistíme nápravu.

F TRUCKS a.s. na svých internetových stránkách, sociálních sítích a zejména u svých servisních partnerů informuje konečné uživatele prostřednictvím osvěty a informační kampaně, kterou realizuje formou letáků. Cílem osvětové kampaně je zajištění distribuce informací a podpory v problematice zpětného odběru odpadních pneumatik a automobilových baterií nebo akumulátorů.