Menu

Pravidelný servis a údržba

img_20220419_wa0001_2

Servisní strategie vozidel Ford Trucks:

  • Servis typu „Smart Engine“
  • Standardní servis dle nájezdu kilometrů nebo počtu motohodin

Servisní strategie „Smart Engine“ využívá data shromážděná řídící jednotkou k propočtu stáří motorového oleje a systém vás upozorní na nutnost návštěvy servisu za účelem výměny motorového oleje a dalších provozních kapalin.

Standardní servisní strategie dle nájezdu kilometrů nebo odpracovaných motohodin nechává rozhodnutí o pravidelném servisu na vás, ovšem je nutné dodržet záruční podmínky.
Servisní intervaly jsou stanoveny takto:

  • Tahače a silniční (rozvážková) vozidla … 120 000 km nebo 1 rok (podle toho, co nastane dříve)
  • Stavební řada … 60 000 km nebo 2 250 motohodin (podle toho, co nastane dříve)

Nákladní vozidla Ford Trucks jsou ve většině případu vybavena senzorem opotřebení brzdového obložení, který vás včas upozorní na potřebu servisu brzdové soustavy.

V rámci poprodejních a servisních služeb nabízí servisní síť Ford Trucks svým zákazníkům balíčky služeb spojených se servisem a údržbou (R&M smlouvy), které umožňují čerpání servisních služeb a nákup náhradních dílů a příslušenství za vhodných podmínek.

V případě nouzového odstavení vozidla mimo servis je k dispozici asistenční služba vč. možnosti odtahové služby.

Zanedbání požadavků na údržbu vozidla může vést k poškození, snížení výkonu a vyšším nákladům na opravy. Věnujte péči servisním intervalům v návaznosti na počet ujetých kilometrů či počet motohodin. Využívejte plně záruky na vaše nové vozidlo a chraňte tak jeho hodnotu.